PRODUKTY

GUĽKOVÉ LOŽISKÁ
jednoradové 67 6(1)8 628 638 6(1)9 160 60 62 63 64 630 622 623
dvojradové 42 43
rozoberateľné E L BO
miniatúrne d = 1-9 mm


LOŽISKÁ S KOSOUHLÝM STYKOM
jednoradové 70 72 73 74 7(1)9; LJT MJT (palcové)
dvojradové 32(52) 33(53)
štvorbodové QJ 2 QJ 3


DVOJRADOVÉ NAKLÁPACIE GUĽKOVÉ LOŽISKÁ
dvojradové 1 12 22 13 23
dvojradové utesnené ...2RS
s rozšíreným vnútorným krúžkom 112 113


VALČEKOVÉ LOŽISKÁ
jednoradové N NJ NU NUP NP NF NH NC NCF NJG
dvojradové NN NNU NN 48/49 NAG/NAU 49 NA/NN 50 RB/RS 48/49
axiálne 811 812 AZ TMP 893 874 894


IHLOVÉ LOŽISKÁ
jednoradové (R)NA 48 (R)NA 49 TAF(I)
dvojradové (R)NA 69
s lisovaným puzdrom HK BK TA TLA
ihlové klietky K KT KZK KTV
vnútorné krúžky IR IRT LRT IRB
axiálne a naklápacie AXK NTB (R)PNA


DVOJRADOVÉ SÚDKOVÉ LOŽISKÁ
s valcovou dierou 213 222 223 230 231 232 239 240 241
s kužeľovou dierou ...K


KUŽELÍKOVÉ LOŽISKÁ
jednoradové 302 303 313 320 322 323 329 330 331 332
palcové L M KLM HM
dvojradové KDE KBE KBD


AXIÁLNE GUĽKOVÉ LOŽISKÁ
jednosmerné 511 512 513 514
obojsmerné 522 523 524
s telesovými krúžkami - jednosmerné 532 533 534 ...U
s telesovými krúžkamí - obojsmerné 542 543 544 ...U


AXIÁLNE SÚDKOVÉ LOŽISKÁ
rady 292 293 294 d = 60-1120 mm


LOŽISKOVÉ JEDNOTKY A TELESÁ
telesové ložiská YAR YEL YET 172 U UC UA B
stojaté jednotky SY SYF UCP UCPA
prírubové jednotky FY FYTB PF PFD PFT UCF UCFL ULF
napínacie jednotky TU UCT BT UKT
stojaté telesá SNH SN SD SG


KĹBOVÉ HLAVICE A LOŽISKÁ
kĺbové hlavice SA SAKB SIKAB KS EA PHS POS JAM JAF GAK
závit : - vnútorný/vonkajší
- ľavo-/pravotočivý
kĺbové ložiská SB GE GE.. ES/EC GE.. ES 2RS


KLADKY
pojazdné - vačkové LB/LZ 32 3612 3058
pojazdné - oporné (R)STO...(X) (R)NA...2Z (R)NAST
pojazdné - snímacie CF CFE NUKR KRV KRV...PP
prievlačné WHSK WHCK
kolieska : - pevné
- otočné


PRÍSLUŠENSTVO
upínacie puzdrá H OH
sťahovacie puzdrá AH AHX AOH
upínacie, sťahovacie a koncové matice KM KML HM HML KMT
hydraulické matice HMV
poistné podložky MB MBL
poistné vložky AN AL ANL


VALIVÉ TELESÁ
guľky
valčeky
ihly a ihlové valčeky


ŠPECIÁLNE LOŽISKÁ
vretenové pre obrábacie stroje B7... P4 B7...P5
dvojradové axiálne guľkové TAD TAC 2344
kuželíkové s prírubou F322
štvorradové kuželíkové  
štvorradové valčekové  
so skríženými valčekmi  
s ozubenými krúžkami  
automobilové PLC